1923

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

1923 рік

В березні 1923 року ВУЦКВ видав постанову про адміністративно-територіальний поділ окремих губерній. » тому числі й Чернігівської. Стара система поділу (волость — повіт — губернія) змінювалась новою (район — округ — губернія). Із 2-3 повітів утворювався округ, із декількох волостей район. У відповідності з новою схемою адміністративно-територіального поділу Чернігівської губернії було створено Носівський район, який входив до Ніжинського округу Чернігівської губернії. Отже в 1923 році Носівка стала районним центром. Замість волвиконкому було обрано райвиконком.

В Носівці народилася Зла Марфа Федорівна (1923—1987), Герой Соціалістичної Праці (1971), доярка приміського колгоспу ім. Кірова.

19221924