Носівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Носівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Носівський РЦСССДМ) — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Адреса[ред. | ред. код]

17100, м. Носівка, вулиця Центральна, 13

(4642) 2-12-98

noscssdAt.gifukr.net

Люди[ред. | ред. код]

Директор — Ляшенко Алла Володимирівна.

Раніше директором працювала Пуха Валентина Андріївна.[1]

Історія[ред. | ред. код]

Центр утворений розпорядженням голови Носівської районної державної адміністрації від 9 січня 1998 року №2 як Носівський районний центр соціальних служб для молоді.

23 грудня 2004 року розпорядженням голови Носівської районної державної адміністрації №377 перейменований в Носівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Підпорядкованість[ред. | ред. код]

Діяльність Центру спрямовується управлінням праці та соціального захисту населення Носівської районної державної адміністрації. Контроль та координація діяльності Центру здійснюється Міністерством соціальної політики України та Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Методичне та інформаційне забезпечення щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснюється Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Принципи діяльності[ред. | ред. код]

Основними принципами діяльності Центру є:

 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • доступність та відкритість;
 • конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних та правових норм;
 • додержання і захист прав людини;
 • адресність та індивідуальний підхід;
 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
 • дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
 • максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Завдання[ред. | ред. код]

Основними завданнями Центру є:

 1. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;
 2. виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 3. здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 4. проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
 5. забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Функції[ред. | ред. код]

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 1. здійснює виявлення та веде облік:
  • сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • осіб з числа випускників інтернатних закладів;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
  • прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;
  • осіб з інвалідністю;
  • осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
  • осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми,
  • залучалися до найгірших форм дитячої праці;
 2. проводить оцінку потреб дитини, сім'ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім'ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
 3. здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:
  • забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;
  • забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;
  • здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;
  • здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
  • інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
  • здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
 4. інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
 5. проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя, шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;
 6. впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
 7. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Чернігівському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінню праці та соціального захисту населення Носівської районної державної адміністрації;
 8. дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 9. забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Права[ред. | ред. код]

Центр має право:

 1. вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 2. подавати пропозиції до проектів районного бюджету з питань, що належать до його компетенції;
 3. укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 4. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 5. вживати заходи для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
 6. здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Директор[ред. | ред. код]

Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністрації.

Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Фінансування[ред. | ред. код]

Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Центр надає послуги на безоплатній основі.

Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Не вбий себе, або В образі самогубці, zemlyaivolya.net/, переглянуто 14 травня 2020