Носівська районна організація товариства «Колос»

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

«Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» — громадська організація в Носівці.

Люди[ред. | ред. код]

Фінансова підтримка на 2022-2024[ред. | ред. код]

17 вересня 2021 Носівська міська рада рішенням № 2/14/VIII затвердила Програму фінансової підтримки діяльності Громадської організації «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» на 2022 – 2024 роки[1]

Відповідно до статті 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» від 26.07.2021 року №68, з метою популяризації фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед широких верств населення громади, міська рада вирішила:

# Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Громадської організації «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» на 2022-2024 роки, далі – Програма, додається.

# Фінансовому управлінню Носівської міської ради (В.Пазуха) передбачити у міському бюджеті кошти на реалізацію Програми.

# Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та підприємництва та з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту.

Додаток 1 до Програми

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» на 2022 – 2024 роки (тис. грн.)

Джерела фінансування Обсяг

фінансування,

всього

Основні заходи Програми 2022 рік
Міський

бюджет

190,500 Витрати на придбання нагородної атрибутики, призів та організацію змагань 39,650
Витрати на участь в обласних змаганнях 15,350
Витрати на утримання апарату управління Організації 120,500
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (спортивний інвентар) 15,000
Джерела фінансування Обсяг

фінансування,

всього

Основні заходи Програми 2023 рік
Міський

бюджет

222,000 Витрати на придбання нагородної атрибутики, призів та організацію змагань 58,700
Витрати на участь в обласних змаганнях 16,300
Витрати на утримання апарату управління Організації 132,000
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (спортивний інвентар) 15,000
Джерела фінансування Обсяг

фінансування,

всього

Основні заходи Програми 2024 рік
Міський

бюджет

250,900 Витрати на придбання нагородної атрибутики, призів та організацію змагань 77,750
Витрати на участь в обласних змаганнях 17,250
Витрати на утримання апарату управління Організації 140,900
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (спортивний інвентар) 15,000

Секретар міської ради                                                            Альона КРАТКО

Додаток до рішення 14 сесії міської ради восьмого скликання від 17.09.2021 р. № 2/14/VIII

Програма фінансової підтримки Громадської організації «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства “Колос” агропромислового комплексу України на 2022 – 2024 роки

Носівка - 2021

1. ПАСПОРТ програми фінансової підтримки Громадської організації «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства “Колос” агропромислового комплексу України на 2022 – 2024 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України»
 2. Розробник Програми UО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України»
 3. Відповідальні виконавці Програми ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України»
  • Фінансове управління Носівської міської ради
  • Відділ бухгалтерського обліку та звітності Носівської міської ради
 4. Основні учасники Програми
  • ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України»;
  • Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради;
  • КНП «Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я. Примака» Носівської міської рад;
  • КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» Носівської міської ради; виконавчий комітет Носівської міської ради;
  • газета «Носівські вісті»
 5. Термін реалізації Програми 2022 – 2024 роки
 6. Перелік джерел фінансування Програми: міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
 7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

Програма фінансової підтримки ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України» розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру та спорту», постанови Верховної Ради України від 19.10.2016 року «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади», указу Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ТА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

2.1. Питання оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, забезпечення та поліпшення стану здоров’я підліткового покоління залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики.

2.2. Враховуючи ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, наркоманія та вживання алкогольних напоїв), особливістю процесу відпочинку та оздоровлення має стати формування навичок здорового способу життя.

2.3. Молодь залишається однією з продуктивних сил суспільства, від якої залежить його подальший розвиток. Сьогодні молодь – найбільш чутлива та уразлива частина суспільства. Вона потребує постійного захисту та допомоги з боку держави.

2.4. Фізичне виховання і масовий спорт як вагомі чинники фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя потребують сталих традицій та мотивацій. Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення району. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.

2.5. Вирішення проблем фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади з громадською фізкультурно-спортивною організацією.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

3.1. Програму розроблено з метою:

 • підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
 • сприяння фізичному і духовному розвитку молоді, формування у свідомості основ здорового способу життя;
 • сформувати у населення традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 • створення сприятливих умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом.
 • інформувати кожного громадянина щодо фізичного розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;
 • удосконалити систему та підготовку кандидатів до обласних збірних команд з видів спорту;
 • розвитку фізичного руху в районі;
 • підвищення рівня громадян району, насамперед дітей та молоді, усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
 • удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі кадрового, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення;
 • поступово оновлювати спортивну матеріально-технічну базу закладів фізичної культури спорту, належне їх обладнання та використання;
 • забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, реконструкцію та модернізацію діючих;
 • забезпечити систему відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;
 • утвердження патріотизму, моральності та формування загально людських цінностей.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадський організації для виконання завдань та заходів програми розвитку фізичної культури і спорту на період 2022 – 2024 рр.

4.2. Програма передбачає надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивній громадській організації, яка виконуватиме суспільно значиму для громади функцію і сприятиме зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадженню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від роботи і навчання час, самореалізації молодих людей через зайняття фізичною культурою і спортом та участь у змаганнях.

4.3. Основні завдання:

 • підвищення ефективності профілактичної роботи з пропаганди здорового способу життя;
 • виявлення та підтримка обдарованих і талановитих дітей;
 • створення сприятливих умов для утвердження духовного і фізично здорової особистості;
 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення жителів громади;
 • збільшення кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • здійснення заходів з оснащення інвентарем та обладнанням спортивних споруд, де проводиться навчально-тренувальний процес і підготовка спортсменів до змагань різних рівнів;
 • поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 • підвищити рівень авторитету Носівської громади у всеукраїнському спортивному співтовариству;
 • забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом залучення широких верст населення.

5. ЦІЛІ ПРОГРАМИ ПО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

5.1. Розвиток видів спорту: - перетягування канату; - гирьовий спорт; - футзал; - шахи; - шашки; - настільний теніс; - волейбол; - футбол; - амреслінг; - бокс; - хокей.

5.2. Створення умов з метою залучення широких верст населення громади до занять фізичної культури та спорту шляхом:

 • сприяння до створення у населених пунктів команд для участі у змаганнях громади;
 • регулярне проведення змагань в громаді;
 • прийняття участі в обласних змаганнях;
 • проведення змагань у зимовий час.
 • залучення команд громади до активної участі в турнірів, що присвячені відповідним святковим дням.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення фізкультурно-оздоровчих заходів дасть змогу удосконалити процес забезпечення і розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури фізичної культури та спорту в Носівській громаді.

Для цього необхідно:

 • придбання спортивного інвентарю для всіх видів спорту;
 • закупівля спортивного екіпірування для збірних команд громади та спортсменів.

Фінансове забезпечення фізичної культури та спорту дасть змогу виконати увесь запланований процес відновлення інфраструктури у відповідних видів спорту.

Для цього необхідно забезпечити фінансування запланованих Програмою заходів, що є пріоритетом державної політики у сфері фізичної культури та спорту; забезпечити фінансову підтримку ГО «Носівська районна організація фізкультурно-спортивного товариства “Колос” АПК України на здійснення статутної діяльності.

6. ПЛАН СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ НА 2022 – 2024 РОКИ

№ п/п Дата проведення Найменування турніру
1 Протягом року Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади
2 За окремими викликами та положеннями Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
3 Протягом року Перетягування канату: Відкритий Кубок громади
4 За окремими викликами та положеннями Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
5 Протягом року Шахи: Відкритий Кубок громади
6 За окремими викликами та положеннями Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
7 Протягом року Шашки: Відкритий Кубок громади
8 За окремими викликами та положеннями Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок)
9 Протягом року Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
10 Протягом року Волейбол: Відкритий Кубок громади
11 За окремими викликами та положеннями Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
12 За окремими викликами та положеннями Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
13 Протягом року Бокс: Відкритий кубок громади
14 Протягом року Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника
15 Протягом року Хокей: Відкритий кубок громади
16 Протягом року Амреслінг: Відкритий Кубок громади
17 За окремими викликами та положеннями Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік залік 28-х ОССІ / 29-х ОССІ / 30-х ОССІ
18 Протягом року Настільний теніс: Відкритий кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед Юнаків)

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшить обсяг рухової активності молоді;
 • підвищити рівень залучення населення до змістовного дозвілля та відпочинку;
 • залучити дітей до занять у дитячо-юнацьку спортивну школу, створити умови для розвитку спорту та ефективного поповнення складу районних, обласних команд;
 • створити умови для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • забезпечити державну підтримку обдарованої та талановитої молоді;
 • сформувати у молоді навички здорового способу життя;
 • залучити якомога більшу кількість молоді до участі у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в регіоні;
 • залучити до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верст населення;
 • підвищення іміджу Носівської громади в Ніжинському районі, Чернігівській області та за її межами.
 • сприяти підготовці перспективного спортивного резерву, розвитку дитячо-юнацького спортом.

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансові витрати на заходи, які будуть проводиться з 2022 – 2024 роки:

п.п

Найменування витрат 2022 рік. 2023 рік. 2024 рік.
1. Витрати на придбання нагородної атрибутики для заохочення всіх команд громади та

бажаючих гостей у прийнятті участі в запланованих змаганнях

39 650,00

грн.

58 700,00

грн.

77 750,00

грн.

2. Витрати на участь спортсменів та команд (різних видів спорту) в обласних змаганнях 15 350,00

грн.

16 300,00

грн.

17 250,00

грн.

3. Витрати на утримання апарату управління Організації 120 500,00

грн.

132 000,00

грн.

140 900,00

грн.

4. Витрати на матеріально-технічне забезпечення (спортивний інвентар) 15 000,00

грн.

15 000,00

грн.

15 000,00

грн.

Всього: 190 500,00

грн.

222 000,00

грн.

250 900,00

грн.

Фінансування зазначених заходів проводиться за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на виконання програм значення громади. Головним розпорядником коштів визначити Носівську міську раду.

9. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Відповідальний виконавець програми є ГО «Носівська районна організація ФСТ «Колос» агропромислового комплексу України», яка забезпечує планування та звітування за наслідками проведених заходів згідно затвердженого плану, погодженого з відділом освіти, сім`ї, молоді і спорту Носівської міської ради.

Формування бюджетних запитів для фінансування запланованих/проведених заходів здійснюється ГО «Носівська районна організація ФСТ «Колос» агропромислового комплексу України» з наданням підтверджуючих документів (плану заходів, списки учасників, показниками понесених/передбачених витрат на його проведення тощо). Контроль за виконанням Програми здійснюється фінансовим управлінням та відділом бухгалтерського обліку та звітності Носівської міської ради.

Секретар міської ради Альона КРАТКО

Плани[ред. | ред. код]

Додаток 2 до Програми

ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України є відповідальною за такі змагання:

На 2022[ред. | ред. код]

План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2022 рік

№ п\п Найменування спортивного заходу Терміни проведення Статус

змагань

Учасники Кількість

гравців

(заявка команди)

Кількість

Команд

(учасників)

Місце проведення Фінансові

потреби

(загальна сума)

1 Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (17) ДЮСШ

(м. Носівка)

1950 грн.
2 Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік

28-х ОССІ

За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[1/1/1+1=4]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

900 грн.
3 Перетягування канату: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (6) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

3200 грн.
4 Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[6+1=7]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1400 грн.
5 Шахи: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

2150 грн.
6 Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

800 грн.
7 Шашки: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

2150 грн.
8 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (32) ДЮСШ

(м. Носівка)

4200 грн.
9 Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1000 грн.
10 Волейбол: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (12) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

6000 грн.
11 Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2100 грн.
12 Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[15+1=16]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

3100 грн.
13 Бокс: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (25) ДЮСШ

(м. Носівка)

3350 грн.
14 Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 8\8 (16) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

6000 грн.
15 Амреслінг: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (19) ДЮСШ

(м. Носівка)

2250 грн.
16 Хокей: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

ветерани 5/5 (10) 4 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

6300 грн.
17 Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[12+1=13]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2450 грн.
18 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед чоловіків) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (14) ДЮСШ

(м. Носівка)

2100 грн.
19 Хокей: Участь в обласних змаганнях За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

3600 грн.
ВИСНОВОК 55 000 грн.

На 2023[ред. | ред. код]

План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2023 рік

№ п\п Найменування спортивного заходу Терміни проведення Статус

змагань

Учасники Кількість

гравців

(заявка команди)

Кількість

Команд

(учасників)

Місце проведення Фінансові

потреби

(загальна сума)

1 Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (17) ДЮСШ

(м. Носівка)

2450 грн.
2 Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік

29-х ОССІ

За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[1/1/1+1=4]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

950 грн.
3 Перетягування канату: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (6) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

3900 грн.
4 Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[6+1=7]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1500 грн.
5 Шахи: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

2650 грн.
6 Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

850 грн.
7 Шашки: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

2650 грн.
8 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (32) ДЮСШ

(м. Носівка)

5200 грн.
9 Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1050 грн.
10 Волейбол: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (12) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

7000 грн.
11 Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2250 грн.
12 Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[15+1=16]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

3250 грн.
13 Бокс: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (25) ДЮСШ

(м. Носівка)

4350 грн.
14 Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 8\8 (16) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

7000 грн.
15 Амреслінг: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (19) ДЮСШ

(м. Носівка)

2950 грн.
16 Хокей: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

ветерани 5/5 (10) 4 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

7300 грн.
17 Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[12+1=13]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2600 грн.
18 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед чоловіків та жінок) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (14) ДЮСШ

(м. Носівка)

5200 грн.
19 Хокей: Участь в обласних змаганнях За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

3850 грн.
20 Волейбол: Відкритий чемпіонат громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 8\8 (16) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

8050 грн.
ВИСНОВОК 75 000 грн.

На 2024[ред. | ред. код]

План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2024 рік

№ п\п Найменування спортивного заходу Терміни проведення Статус

змагань

Учасники Кількість

гравців

(заявка команди)

Кількість

Команд

(учасників)

Місце проведення Фінансові

потреби

(загальна сума)

1 Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (17) ДЮСШ

(м. Носівка)

2950 грн.
2 Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік

30-х ОССІ

За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[1/1/1+1=4]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1000 грн.
3 Перетягування канату: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (6) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

4600 грн.
4 Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[6+1=7]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1600 грн.
5 Шахи: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

3150 грн.
6 Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

900 грн.
7 Шашки: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (18) ДЮСШ

(м. Носівка)

3150 грн.
8 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (32) ДЮСШ

(м. Носівка)

6200 грн.
9 Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[2+1=3]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

1100 грн.
10 Волейбол: Відкритий Кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 5\5 (12) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

8000 грн.
11 Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2400 грн.
12 Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[15+1=16]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

3400 грн.
13 Бокс: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (25) ДЮСШ

(м. Носівка)

5350 грн.
14 Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 8\8 (16) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

8000 грн.
15 Амреслінг: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (19) ДЮСШ

(м. Носівка)

3650 грн.
16 Хокей: Відкритий кубок громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

ветерани 5/5 (10) 4 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

8300 грн.
17 Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[12+1=13]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

2750 грн.
18 Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед чоловіків та жінок) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (14) ДЮСШ

(м. Носівка)

6200 грн.
19 Хокей: Участь в обласних змаганнях За окремими викликами та положеннями Обласні

(всі райони Чернігівщини)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[10+1=11]

ДЮСШ

(м. Чернігів)

4100 грн.
20 Волейбол: Відкритий чемпіонат громади Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 8\8 (16) 5 (0) ДЮСШ

(м. Носівка)

9050 грн.
21 Інше: Відкрита першість громади по програмі «Краще спортивне село та ОТГ» (волейбол, перетягування канату, настільний теніс, шашки, гирьовий спорт) Протягом року Відкритий

(для команд ОТГ та бажаючих команд)

дорослі та юнаки 0\0 (0) 0 (!)

[21]

ДЮСШ

(м. Носівка)

9150 грн.
ВИСНОВОК 95 000 грн.

Секретар міської ради                                                                   Альона КРАТКО

Примітки[ред. | ред. код]