Носівка і Носівщина

Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Носівка і Носівщина

Носівка і Носівщина : бібліографічний покажчик / укладач І. Я. Буняк ; редактор О. І. Давиденко ; Носівська районна бібліотека. - Чернігів, 1997. - 128 с. - ISBN 966-502-029-3

Перше видання покажчика було підписано до друку 15 серпня 1997 і віддруковано накладом 300 примірників.

Передмова[ред. | ред. код]

Місто Носівка відзначає 850-річчя першої літописної згадки, яка датується 1147 роком. Її земляна фортеця, заснована для захисту південних кордонів Київської Русі від печенігів, як і інші порубіжні фортеці, стояла на сторожі давньоруської держави багато віків.

Земляні стіни носівської кріпості відбивали багато ворожих нападів половців, татар, польської шляхти. Є свідчення історичних джерел про те, що носівська фортеця і місто неодноразово руйнувалися татарами, а їх жителі виганялися в турецьку неволю на невільничі ринки. Але місто і фортеця швидко відновлювалися і знову ставали на захист вітчизни.

Під прикриттям міста і фортеці в степовій зоні виникають окремі поселення у вигляді багатьох хуторів. Вже за Румянцевським описом таких населених пунктів налічувалося понад 80. Багато з них потім стали окремими селами.

Саме тому ми маємо повну підставу назвати район цих населених пунктів — Носівщиною. Хоч до цього часу є багато противників такої назви. Адже назвали районну газету не «Вістями Носівщини», а «Носівськими вістями». В даному покажчику подаються друковані джерела не лише про Носівку, а й про ті населені пункти, що зараз об’єднані в Носівський район.

Про історію міста з найдавніших часів, про його розвиток розповідають письмові джерела, що включені до даного покажчика. Це збірники документів, книги, статті із журналів та газет, що побачили світ до початку 1997 року.

Традиції вікової боротьби носівчан за національну незалежність народу з особливою яскравістю проявили себе в період Вітчизняної війни з німецько-фашистськими загарбниками, коли в районі розгорнулась партизанська боротьба, очолена секретарем райкому партії М. І. Стратилатом. Цій героїчній сторінці історії Носівщини автор-упорядник намагався приділити максимум уваги.

Покажчик не претендує на вичерпну повноту наявних матеріалів, але в ньому подані крім головних джерел також і частина другорядних, які розкривають маловідомі сторінку історії Носівщини.

Весь матеріал згрупований за розділами: «Загальні відомості про місто і район»; «Природа і природні умови»; «Історія міста і Носівщини по окремих періодах»; «Соціально-економічний розвиток»; «Розвиток науки, народної освіти, культури»; «Наявність пам’яток історії та культури»; «Літературна Носівщина»; «Мистецьке життя». Закінчується покажчик розділом — «Релігійне життя».

В межах цих розділів матеріали згруповані у підрозділи: «Джерела», «Література». Окремо виділені рубрики «Персоналії».

Покажчик розрахований на всіх тих, хто цікавиться історією Носівщини і зокрема вчителів-істориків, працівників бібліотек, краєзнавців, журналістів. Для зручності користування посібник має допоміжний довідковий апарат: Алфавітний покажчик прізвищ авторів, назв книг та статей; Іменний покажчик (персоналії); Географічний покажчик.

Бібліографічний опис здійснено у відповідності з ГОСТом 7.1.84 «Библиографическое описанис документа. Общие требования и правила составления».