Бровко Федір Михайлович

Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Федір Бровко

Федір Михайлович Бровко (народився 27 листопада 1948 в місті Носівка) — науковець, відмінник лісового господарства України, дійсний член Лісівничої академії наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор. Автор понад 200 друкованих праць, в тому числі шести монографій та трьох навчальних посібників.

Життєпис[ред. | ред. код]

Навчався у Носівський середній школі № 2 (1955–1966).

Закінчив:

 • лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії (1972), інженер лісового господарства.
 • заочну аспірантуру при кафедрі лісових культур УСГА (1978),
 • очну докторантуру при кафедрі лісових культур та лісової фітопатології Національного аграрного університету (1998).

У 1983 році за результатами захисту кандидатської дисертації на тему «Способи створення лісових культур на відвалах залізорудних кар'єрів Кривбасу» (УСГА, м. Київ), здобув ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 — лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. У 2006, в Національному аграрному університеті (тепер — Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Захистив докторську дисертацію на тему «Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних ландшафтах Придніпровської височини України» та здобув ступінь доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 — лісові культури та фітомеліорація.

1972-1973 Робота на посадах майстра лісових культур (Семенівське лісництво) та помічника лісничого Орліковського лісництва ДП «Семенівське лісове господарство», що на Чернігівщині

1973-1974 Інженер Київського філіалу проектно-вишукувального інституту «Союздіпролісгосп»

1974 Старший інженер госпдоговірної теми № 16/46 «Рекультивация отвалов промышленных горных выработок СевГОК путем защитно-декоративного облесения», УСГА

1974-1975 Стажист-дослідник кафедри лісових культур УСГА

1975 Асистент кафедри лісових культур УСГА

1983 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст» на тему «Способы создания лесных культур на отвалах железорудных карьеров Кривбасса» (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Логгинов Б.Й.)» (диплом – СХ № 006760)

1991 Доцент по кафедрі лісових культур і лісової фітопатології УСГА (атестат ДЦ № 040058)

2000-2003 За сумісництвом - заступник декана лісогосподарського факультету у Національному аграрному університеті

2006 Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» на тему «Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних ландшафтах Придніпровської височини України» (науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН Цилюрик А. В. диплом – ДД № 005678).

З 2007 року — професор, у 2009 Обрано членом-кореспондентом Лісівничої академії наук України (диплом - № 000171)

2011 Обрано дійсним членом (академіком) Лісівничої академії наук України (диплом - № 000215)

2012 Присвоєно вчене звання професора кафедри лісовідновлення та лісорозведення (атестат – 12ПР № 007586)

У 2012–2013 — завідувач кафедри лісовідновлення та лісорозведення в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Родина[ред. | ред. код]

Батько — Бровко Михайло Федорович (1910-1990), вчитель російської мови та літератури, особа з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни.

Мати — Бровко (Колесник) Любов Трохимівна (1914-1974) – разом із чоловіком виховали 7 дітей

Брат — Бровко Віталій Михайлович (1936—2003) — провідний конструктор КБ-3 «Південне» (1994-2003).

Брат — Бровко Григорій Михайлович (1951—2014) — лісничий (директор) Носівського лісництва ДП «Агролісгосп».

Наукова і освітня діяльність[ред. | ред. код]

Автор понад 200 друкованих праць, в тому числі шести монографій та трьох навчальних посібників.

Монографії:

 1. Бровко Ф. М. Лісова рекультивація відвальних ландшафтів Придніпровської височини України: Монографія. Київ: Арістей, 2009. 264 с.
 2. Бровко Ф. М., Шлапак В. В. Сосна звичайна на Притясминських пісках: Монографія. Київ: НУБІП України, 2015. 160 с.
 3. Бровко Д. Ф., Бровко Ф. М. Лісокультурні методи фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони міста Києва: Монографія. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 262 с.
 4. Бровко Ф. М., Бровко Д. Ф. Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження: Монография. Київ: Кондор, 2017. 304 с.
 5. Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. Ялівець козацький в урболандшафтах м. Києва: Монографія. Київ: ТОВ Видавничий дім «Кондор», 2018. 219 с.
 6. Фучило Я. Д., Дебринюк Ю. М., Бровко Ф. М. Гайда Ю. І., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. Плантаційне лісовирощування промислового і енергетичного призначення: концептуальні засади, технологічні особливості та перспективи: Монографія. Київ: ТОВ Видавничий дім «Кондор», 2018. 321 с.

Навчальні посібники:

 1. Бровко Ф. М. Практикум з лісового насінництва. Для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.130401 «Лісове господарство»: навчальний посібник. Київ: НАУ, 1998. 75 с.
 2. Маурер В. М., Бровко Ф. М., Пінчук А. П., Кичилюк О. В. Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами. Навчальний посібник. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2010. 123 с.
 3. Бровко Ф. М., Таран Н. Ю., Бровко О. Ф., Войцехівська О. В. Лісовідновлення та лісорозведення: навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 96 с.

Відзнаки[ред. | ред. код]

 • 1988 Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (свідоцтво № 23297)
 • 2008 Нагороджений відзнакою державного комітету лісового господарства – нагрудним знаком «відмінник лісового господарства України» (свідоцтво від 5 листопада 2008 р.)
 • 2017 Присвоєно звання заслуженого науково-педагогічного працівника Національного університету біоресурсів і природокористування України (диплом − № 0056)

Бровко Федір Михайлович – фітомеліоратор, вчений, педагог[ред. | ред. код]

Нарис у книзі: Академік лісівничої академії наук України Бровко Федір Михайлович: основні біографічні дані та бібліографічний покажчик наукових праць. / В. М. Маурер., В. Ю. Юхновський: наук. ред. В. Ю. Юхновського. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 92 с.

Бровко Федір Михайлович народився 27 листопада 1948 р. у м. Носівка Чернігівської області, де типові краєвиди Полісся набувають обрисів, які притаманні Лісостепу. Тут, серед агроландшафтів, які тривалий час використовуються для вирощування різних сільськогосподарських культур та зазнають доволі інтенсивної деградації, пройшло його дитинство.

Бровко 1959.jpg

4а клас Носівської ЗОШ № 2, 1959 рік.
Другий ряд, 5 справа – О. І. Житецька,
останній ряд, другий праворуч – Федір Бровко

Бровко 1966.jpg

Середню освіту здобув у Носівський школі № 2, де навчався упродовж 1955-1966 рр. Федір Михайлович згадує, що його першою вчителькою була Олександра Іванівна Житецька, а класним керівником – Олександр Михайлович Пекаліцький. Саме ці наставники, а також вчителька біології, Олександра Василівна Діденко, посіяли у свідомості Федора Михайловича зерна відродження землі після руйнівних проявів антропогенезу, що власне і визначило його вибір після закінчення школи – продовження навчання в Українській ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). На лісогосподарському факультеті згаданої академії ювіляр навчався упродовж 1966-1972 рр., успішно закінчив навчання і отримав кваліфікацію – «Інженер лісового господарства». Федір Михайлович в якості студента вирізнявся глибокими знаннями в галузі таких фундаментальних дисциплін як математика, хімія та фізика, був надзвичайно скромним і, водночас, енциклопедично ерудованим студентом. Він завжди допомагав усім, хто до нього звертався з будь-яких питань.

У його становленні, як інженера лісового господарства неабияку роль відіграли відомі на теренах колишнього Радянського Союзу вчені-лісівники, які саме у цей період працювали в академії і читали лекції студентам, зокрема, професори: Сергій Олександрович Золотарьов (грунтознавство), Дмитро Данилович Лавриненко (лісівництво), Митрофан Васильович Давидов (лісова таксація), Борис Йосипович Логгінов (лісові культури), Тимофій Тимофійович Малюгін (технічна механіка), Іван Митрофанович Зима (механізація лісогосподарських робіт), Валентин Іванович Гусєв (лісова ентомологія), а також нині добре відомий і шанований у Євросоюзі і всьому лісівничому світі науковець-лісівник, професор Анатолій Зіновійович Швиденко (математична статистика, математичні методи і ЕОМ).

Після завершення навчання у 1972 р. працював на посадах майстра лісових культур та помічника лісничого у Семенівському держлісгоспі (Чернігівська область), інженером Київського філіалу Всесоюзного проектно-вишукувального інституту «Союздіпролісгосп». Там Федір Михайлович займався виконанням проектно-вишукувальних робіт з питань осушення заболочених земель держлісфонду Волинського та Рівненського обласних управлінь лісового і мисливського господарства. Федір Михайлович, як і в студентські роки, завжди вирізнявся почуттям гумору та готовністю кожному надати необхідну допомогу, за що його до цих пір пам’ятають, згадують і поважають колишні і теперішні колеги по роботі.

У 1974 р. працював на посаді старшого інженера госпдоговірної теми № 16/46 «Рекультивация отвалов промышленных горных выработок СевГОК путем защитно-декоративного облесения» (керівник теми – д. с.-г. н., проф. Логгінов Б.Й.). Саме цей відрізок його життєвого шляху і став визначальним у виборі напряму усіх наступних наукових досліджень. З 1975 року наукова та педагогічна діяльність Ф.М. Бровка пов’язана з кафедрою лісових культур Української сільськогос-подарської академії, де він працює – асистентом (1975), доцентом (1991), професором (2007), завідувачем кафедри (2012-2013). За сумісництвом виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи на лісогосподарському факультеті Національного аграрного університету (2000-2003). З 2007 по теперішній працює на посаді професора кафедри лісовідновлення та лісорозведення (нині відтворення лісів та лісових меліорацій) у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Кандидатську дисертацію «Способы создания лесных культур на отвалах железорудных карьеров Кривбасса» (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Логгінов Б. Й.) за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво і озеленення захистив у 1983 році в Українській сільськогосподарській академії, а докторську дисертацію «Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних ландшафтах Придніпровської височини України» (науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН Цилюрик А. В.) за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація захистив у 2006 році в Національному аграрному університеті.

Викладацькою роботою професор Ф.М. Бровко займається упродовж останніх 43 років своєї трудової діяльності. За напрямом підготовки – лісове і садово-паркове господарство читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін: для освітнього ступеня «бакалавр» − «Лісові культури» (розділ «Лісонасінна справа») та «Основи лісорозведення»; для освітнього ступеня «магістр» − «Реабілітація техногенно-порушених земель лісокультурними методами». Упродовж кількох десятиліть здійснює керівництво випускними дипломними, бакалаврськими та магістерськими роботами. Під його науковим керівництвом захищено 109 дипломних робіт, 145 бакалаврських і 82 магістерських робіт та 2 кандидатські дисертації.

Здійснені фундаментальні дослідження професора Ф. М. Бровка висвітлено у більш як 200 публікаціях, зокрема, у п’яти монографіях, навчальному посібнику з грифом МОН України, наукових статях, навчально-методичних працях, патентах і рекомендаціях виробництву. Серед них такі капітальні праці, як: «Лісова рекультивація відвальних ландшафтів Придніпровської височини України» (2009), «Лісокультурні методи фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони міста Києва» (2016), «Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження» (2017) та ін.

Під науковим керівництвом професора Бровка Ф. М. захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 06.03.01 − «лісові культури та фітомеліорація» (сільськогосподарські науки) Іванюком Ігорем Вікторовичем на тему «Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. Києва» (2009) та Шлапаком Володимиром Володимировичем на тему «Лісівничо-екологічні особливості відтворення сосни звичайної на Притясминських пісках» (2013).

Бровко Ф. М. активно працює у 2 спеціалізованих вчених радах Національного університету біоресурсів і природокористування України, де забезпечує атестацію кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01 – лісові культури (Д.26.004.09) і 06.01.01 – загальне землеробство (Д.26.004.21).

Професор Ф. М. Бровко постійно удосконалює свій науково-методичний рівень, бере активну участь у роботі наукових конференцій, присвячених фітомеліорації та фітореновації ландшафтів, які зазнали техногенного впливу. Член-кореспондент Лісівничої академії наук України з 15 травня 2009 року, дійсний член ЛАНУ з 13 травня 2011 року. Член науково-технічної ради навчально-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва.

Професора Ф. М. Бровка нагороджено срібною медаллю ВДНГ СРСР (1988, № 23297), відзнакою державного комітету лісового господарства – нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» (2008). Йому присвоєно звання заслуженого науково-педагогічного працівника Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017).

З нагоди 70-річного ювілею колектив Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України бажає вельмишановному Федору Михайловичу міцного здоров’я, милостивої долі, плідної наукової праці у царині лісокультурної справи та вихованні підростаючого покоління! Ми свідомі того, що з цієї нагоди щиро радіють дружина ювіляра – Ольга Іванівна, його діти – кандидати наук: Дмитро і Ольга, а також Марина, внуки – Діана та Ярослав.

Висловлюємо Вам, Федоре Михайловичу, сердечну вдячність за самовіддану працю на благо українського лісу! Ви достойні «…людської любові й поваги, бо живете і працюєте для століть»!

Юхновський В., Гойчук А., Дебринюк Ю., Яворовський П., друзі-колеги ювіляра

Література[ред. | ред. код]

 • Академік лісівничої академії наук України Бровко Федір Михайлович: основні біографічні дані та бібліографічний покажчик наукових праць. / В. М. Маурер., В. Ю. Юхновський: наук. ред. В. Ю. Юхновського. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 92 с. Посилання на електронну версію
 • Енциклопедія Сучасної України / Бровко Федір Михайлович. — Том. 8. Додаток А — Г, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. — 674 с.
 • Лісівнича академія наук України: Довідник / За редакцією професора Ю. М. Дебринюка. — Львів: Камула, 2010. — 340 сторінок. ISBN 978-966-433-049-4. Сторінки 154–155.
 • Фітомеліоратор, учений, педагог. / Юхновський В.Ю., Гойчук А.Ф., Дебринюк Ю.М., Яворовський П.П. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018. Вип. 17. С. 195-196.

Посилання[ред. | ред. код]