Шаблон:АК-ЧГ-1901

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Календарь Черниговской губерніи на 1901 годъ. Изданіе Черниговскаго Губернскаго Статистического Комитета. Годъ пятнадцатый. Черниговъ. Типографія Губернскаго Правленія. 1900