Прогноз бюджету Носівської міської територіальної громади

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Прогноз бюджету Носівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

( 25508000000 — код бюджету)

I. Загальна частина[ред. | ред. код]

Цей Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Прогноз бюджету Носівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі

 • норм Бюджетного і Податкового кодексів України,
 • Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586,
 • Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX,
 • Постанови Верховної ради України «Про Бюджетну декларацію  на 2022 – 2024 роки» від 15.07.2021 № 1652-IX,
 • Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2021 № 365,
 • наказу Міністерства фінансів України № 314 від 02.06.2021 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»,
 • листа Мінфіну від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022 – 2024 роки»,
 • стратегії розвитку громади на 2020-2027 роки,
 • прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади на 2021 - 2023 роки,
 • показників галузевих програм.

Мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Носівській міській територіальній громаді як складової системи управління державними фінансами, встановлення зв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади на середньострокову перспективу.

Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень бюджету міської громади (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету).

Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість, ефективність та результативність.

Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики: бюджетна політика на 2022-2024 роки спрямовуватиметься на подальшу стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, на вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності кожного громадянина.

Очікувані результати: надходження до бюджету громади (з урахуванням трансфертів)

 • на 2022 рік прогнозуються в сумі 187590,648 тис.грн.,
 • на 2023 рік – 205507,980 тис.грн. (на 17917,3 тис. грн., або на 9,6% більше ніж очікується у 2022 році),
 • на 2024 рік – 218309,895 тис.грн., (на 12801,915 тис.грн., або на 6,2% більше ніж очікується у 2023 році).

Можливі ризики невиконання прогнозних показників:

За несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах, які впливають на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників за податком на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів бюджету територіальної громади займає домінуючу позицію.

Прогноз включає основні показники соціально - економічного розвитку громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносин бюджету громади з державним бюджетом.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку[ред. | ред. код]

Промисловий комплекс представляють територіальної громади три підприємства: ТОВ НВКЦ «Прес», ТОВ «Формстиль», ТОВ «Кондитерська фабрика «Десна».

Підприємствами розташованими на території Носівської міської територіальної громади за 2020 рік випущено промислової продукції на суму 144,5 млн.грн.:

 • ТОВ НКЦ «Прес» – 26,9 млн.грн.;
 • Кондитерська ф-ка «Десна» – 46,5 млн.грн.;
 • ТОВ «Формстиль» - 71,1 млн.грн.

Протягом 2020 року зареєстровано – 60 суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Виробництво валової продукції по сільськогосподарських підприємствах становило 95,3% до рівня минулого року, в т.ч. у галузі рослинництва – 94,9%, у тваринництві – 99,5%.

Фактично вироблено сільськогосподарської продукції у порівняльних цінах на суму 414,5 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 378,1 млн. грн., продукції тваринництва – 36,4 млн. грн.

Бюджетоутворюючими підприємствами Носівської територіальної громади, у яких найбільша питома вага надходжень до загального фонду бюджету є:

 • ТОВ «Агрікор Холдинг» - 6,4 %,
 • ТОВ «Носівський цукровий завод» – 5,3 %,
 • ДТГО «Південно-Західна залізниця» та АТ «Укрзалізниця» - 5,3%
 • АФ «Маяк» - 3,9 %,
 • ТОВ «Земля і Воля» - 2,5%.
 • АТ «Носівське ХПП» - 2,3%.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників. Cередньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2020 році становила 9309 грн. з темпом зростання 118,8 % до відповідного періоду попереднього року.

Реалізація головних завдань та заходів соціально-економічного розвитку Носівської територіальної громади у середньостроковому періоді дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу громади, та на цій основі досягти належних стандартів життя та доступності якісних послуг для мешканців громади.

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу. Прогнозні показники  бюджету громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної  дисципліни, покращить спрямовування  фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

При формуванні  прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Прогноз за базовим сценарієм

Найменування показника, одиниця виміру

2020 2021 2022 2023 2024
Звіт Очікуване Прогноз
Індекс споживчих цін (ІСЦ):

грудень до грудня попереднього року, %

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ):  грудень до грудня попереднього року, % 114,5 117,0 107,8 106,2 105,7

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

розмір мінімальної заробітної плати:

 • з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн;
 • з 01 січня 2023 року - 7 176 грн;
 • з 01 січня 2024 року - 7 665 грн;

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 • з 01 січня 2022 року - 2 893 грн,
 • з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн;
 • з 01 січня 2023 року - 3 193 грн;
 • з 01 січня 2024 року - 3 411 грн.

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

2022 рік 2023 рік 2024 рік
з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня
Прожитковий мінімум, грн:

на 1 особу

2393 2508 2589 2589 2713 2778 2778 2911 2972
для дітей віком до 6 років 2100 2201 2272 2272 2381 2438 2438 2555 2609
для дітей віком від 6 до 18 років 2618 2744 2833 2833 2969 3040 3040 3186 3253
для працездатних осіб 2481 2600 2684 2684 2813 2880 2880 3018 3082
для осіб, які втратили працездатність 1934 2027 2093 2093 2193 2246 2246 2354 2403

Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022 – 2024 роки наведено у додатку 1 до Прогнозу.

III. Загальні показники бюджету[ред. | ред. код]

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

 • 2022 рік – 187 613 558 грн. (ріст до 2021 року – 8 902 185 грн (5,0%)), у тому числі доходи загального фонду – 182 901 100 грн.;
 • 2023 рік – 205 530 880 грн. ( ріст до 2022 року 17 917 322 грн. (9,6%)), у тому числі доходи загального фонду – 200485400 грн.;
 • 2024 рік – 218 332 795 грн. ( ріст до 2023 року  12 801 915 грн (6,2%)), у тому числі доходи загального фонду – 212938100 грн.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

 • 2022 рік – 187 673 558 грн. (ріст до 2021 року – 8 016 84 грн (0,4%)), у тому числі видатки загального фонду – 182754100 грн.;
 • 2023 рік – 205 590 880 грн. ( ріст до 2022 року 17 917322 грн. (9,5%)), у тому числі видатки загального фонду – 200310400 грн.;
 • 2024 рік – 218 392 795 грн. ( ріст до 2023 року 12 801915 грн (6,2%)), у тому числі видатки загального фонду – 212608100 грн.

У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 6%. Загальні показники надходжень до бюджету, фінансування, граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до Прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету[ред. | ред. код]

Прогоноз доходів бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки визначений на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, чинних норм податкового, бюджетного законодавства та використання чинних ставок оподаткування.

Основним джерелом надходжень бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) в 2022 – 2024 роках є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі доходів загального та спеціального фондів бюджету становить близько 49%.

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку бюджету враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%, збереження діючого порядку визначення стандартної податкової пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів спрогнозована у сумі 777,3 тис.грн., в т.ч. рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, яка зараховується до міського бюджету  в розмірі 37%,  спрогнозована у сумі  680 тис.грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що зараховується в розмірі 5% до місцевих бюджетів, спрогнозована у сумі 17,3 тис.грн.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну на 2022 – 2024 роки  розраховані виходячи з кількості платників податку, вартості реалізованих підакцизних товарів та ставки податку у розмірі 5 відсотків, з врахуванням  динаміки надходжень за попередні роки.

Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок об’єднано в платіж податок на майно. Податок  на майно в загальній сумі доходів загального фонду бюджету в 2022 – 2024 роках становить близько 24%.

Обсяг надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховані відповідно до статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу. Розрахунки здійснені виходячи із кількості платників та ставок податку встановлених органами місцевого самоврядування.

Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2022 - 2024 роки здійснені на основі Податкового кодексу. Виходячи із нарахованих сум земельного податку по юридичних та фізичних особах, сум орендної плати згідно договорів оренди з юридичними та фізичними особами, динаміки надходжень у попередні роки, та з врахуванням визначених законодавством пільг. Застосування з 2024 року індексації нормативно-грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи.

Надходження єдиного податку в загальній сумі доходів загального фонду бюджету в 2022 – 2024 роках становить близько 19%. Внаслідок зменшення ставки, після проведення консультацій з громадськістю «Про встановлення місцевих податків на території Носівської територіальної громади», ставка єдиного податку для другої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зменшилась з 20% до 16%. Кількість платників спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності, що обрали 2 групу, становить 288 осіб., очікувані надходження від даної кількості платників у поточному році становитимуть - 4 147,2 тис.грн., при обрахуванні прогнозних показників надходжень на 2022 від ставки 20% в сукупності надійде - 4 492,8 тис.грн., при ставці 16% - 3 594,2 тис.грн.

Зменшення ставки єдиного податку частково вплине на розвиток громади, зокрема на затвердженні соціальних місцевих програм.

Найбільші бюджетоутворюючі платники податків Носівської територіальної громади:

 • Південно-Західна залізниця - 6683,1 тис.грн.;
 • Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту - 6 502,6 тис.грн.;
 • ТОВ «Агрікор Холдинг» -  5 647,3 тис.грн.;
 • ТОВ «Носівський цукровий завод» - 4659,1 тис.грн.;
 • ТОВ АФ «Маяк» - 3 364,9 тис.грн.;
 • ТОВ «Носівка Агро» -2517,6 тис.грн. ;
 • АТ «Носівське ХПП» - 2010,6 тис.грн.

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей громади та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

 • поліпшення бізнесклімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, у тому числі в сільській місцевості, підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності;
 • впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання альтернативних видів палива.

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

 • проведення постійної роботи із виявлення, упередження, руйнування схем ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, усунення фактів нарахування на підприємствах заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму;
 • вжиття заходів з недопущення незаконного обігу підакцизних товарів функціонування тіньового ринку їх виробництва та реалізації;
 • оновлення грошової оцінки земель з метою приведення розміру орендної плати у відповідність до чинного законодавства та ринкових умов;
 • забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;
 • здійснення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів і сплати податків.

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

 • ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
 • ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;
 • ріст мінімальної заробітної плати.

Джерелами формування спеціального фонду є податкові і неподаткові надхоження:

 • екологічний податок 2022-2024 роки – 71,0 тис.грн.
 • інші надходження 2022-2024 роки – 11,0 тис.грн.
 • власні надходження бюджетних установ
  • 2022 рік - 4630,5 тис.грн.,
  • 2023 рік – 4963,5 тис.грн.,
  • 2024 рік – 5312,7 тис.грн.

Індикативні показники доходів бюджету Носівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки наведено у додатку 2 до Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій[ред. | ред. код]

Показники фінансування бюджету Носівської міської територіальної громади визначено з урахуванням вимог ст. 72  Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Затверджено профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом, внаслідок залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 до Прогнозу.

Показники гарантованого Носівською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 до Прогнозу.

VI Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету[ред. | ред. код]

Під час формування видаткової частини бюджету Носівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Носівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до прогнозу, а саме:      

 • граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;
 • граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Державне управління[ред. | ред. код]

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
 • забезпечення повноцінного виконання повноважень Носівської міської ради згідно з чинним законодавством;
 • подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.
 • закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Освіта[ред. | ред. код]

Пріоритетними завдання галузі будуть: забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян територіальної громади  незалежно від місця проживання, підвищення конкурентоспроможності освіти, удосконалення системи результативних показників оцінювання якості освіти.

Основними напрямками політики на середньостроковий період 2022- 2024 року є:

 • посилення адресності у наданні послуг закладами освіти;
 • створення умов для переходу фінансування закладів освіти від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
 • продовження реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних чинників;
 • створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, умов їх соціальної інтеграції в  закладах загальної середньої освіти;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;
 • організація оздоровлення, відпочинку учнів та дітей;
 • реалізація права дітей на освіту із врахуванням особливих освітніх потреб у навчанні і вихованні кожної дитини відповідно до принципів інклюзивної освіти;
 • продовження формування мережі опорних закладів освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів та матеріально – технічної бази;
 • постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Охорона здоров’я[ред. | ред. код]

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2022- 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • доступність медичної допомоги для пацієнтів;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я;
 • підвищення доступності та якості надання медичних послуг;
 • удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
 • здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;
 • забезпечення виконання міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я нації.

Соціальний захист та соціальне забезпечення[ред. | ред. код]

Пріоритетними завданнями галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.

Упродовж 2022 та 2024 років передбачається забезпечити:

 • спрощення та наближення до людей соціальних послуг і сервісів в громаді, підвищення їх якості та доступності;
 • підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;
 • підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;
 • забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Культура та мистецтво[ред. | ред. код]

Головними пріоритетами галузі буде збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:

 • запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
 • розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази;
 • комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;
 • популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
 • розвиток туристичної галузі та налагодження міжрегіонального співробітництва у галузі культури і туризму;
 • зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • впровадження гендерно - орієнтованого бюджетування для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із урахуванням потреб різних груп споживачів послуг, які надаватимуться установами культури.

Фізична культура і спорт[ред. | ред. код]

Головним пріоритетом галузі буде всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

Упродовж 2022-2024 років передбачається здійснити:

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом;
 • сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського видів спорту;
 • забезпечення фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для їх участі у проведенні фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
 • створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку.

Житлово - комунальне господарство[ред. | ред. код]

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення.

Прогнозом бюджету 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.

Передбачається здійснити такі заходи:

 • реалізація міських цільових програм у сфері житлово-комунального господарства;
 • підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг;
 • сприяння технічному переоснащенню житлово-комунальних підприємств;
 • поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, систем центрального теплопостачання.
 • поширення вуличного освітлення в населених пунктах громади з використанням енергоощадних світильників.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт поточного ремонту доріг, тротуарів; підвищення безпеки дорожнього руху.

Кредитування[ред. | ред. код]

Для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у 2022-2024 роках передбачається спрямувати по 310,0 тис. грн. на відповідний рік. В тому числі 250,0 тис. грн. за рахунок загального фонду та 60,0 тис.грн. за рахунок спеціального фонду бюджету. Цей напрямок кредитування є пріоритетним для нашої громади, оскільки за час впровадження Програми система пільгового кредитування набула надзвичайної популярності серед жителів ТГ і є чи не єдиною реальною можливістю покращення соціально-побутових умов проживання.

Граничні показники кредитування бюджету наведені у додатку 8 до Прогнозу.

VIІ. Бюджет розвитку[ред. | ред. код]

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатку 9.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади.

Основним фінансовим джерелом реалізації капітальних видатків у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

В додатку 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» до Прогнозу відсутні показники.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами[ред. | ред. код]

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.

Упродовж 2022-2024 років передбачається здійснити:

 • підтримку стійкого економічного та соціального розвитку громади з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;
 • узгодження пріоритетів і дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв’язків між територіями;
 • запровадження середньострокового бюджетного планування та  удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів;
 • забезпечення достатнім фінансовим ресурсом бюджет громади, розвиток інфраструктури.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено у додатку 12 до Прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету[ред. | ред. код]

В прогнозі бюджету Носівської міської територіальної громади на

2022-2024 роки наявні наступні додатки:

 • додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
 • додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
 • додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
 • додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з
 • бюджету головним розпорядникам коштів»;
 • додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
 • додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
 • додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам», які є невід’ємною частиною цього Прогнозу.

Не подаються до Прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників наступні додатки:

 • додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
 • додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
 • Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Начальник фінансового управління Носівської міської ради

Валентина ПАЗУХА

Посилання[ред. | ред. код]