Граничні показники видатків бюджету

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Граничні показники видатків бюджету Носівської міської громади

Додаток 7 до Прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади

Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
25508000000
(код бюджету)
(грн)
Код Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
0100 Державне управління,
у тому числі:
18 417 752 21 211 966 22 651 900 22 787 900 23 502 900
X загальний фонд 18 317 131 21 093 966 22 601 900 22 737 900 23 452 900
X спеціальний фонд 100 621 118 000 50 000 50 000 50 000
1000 Освіта, у тому числі: 102 511 632 122 160 370 127 365258 142 745 080 152 185 895
X загальний фонд 89 905 135 114 659 772 123 000 800 138 080 600 147 198 200
X спеціальний фонд 12 606 497 7 500 598 4 364 458 4 664 480 4 987 695
2000 Охорона здоров'я,
у тому числі:
2 255 237 3 164 600 2 500 000 2 600 000 2 742 100
X загальний фонд 2 081 237 2 956 600 2 500 000 2 600 000 2 742 100
X спеціальний фонд 174 000 208 000 0 0 0
3000 Соціальний захист та
соціальне забезпечення,
у тому числі:
7 863 791 10 579 300 11 137 900 11 973 900 12 688 900
X загальний фонд 7 617 835 10 447 300 10 981 900 11 798 900 12 498 900
X спеціальний фонд 245 956 132 000 156 000 175 000 190 000
4000 Культура i мистецтво,
у тому числі:
6 222 078 8 237 000 8 451 000 9 091 000 9 854 000
X загальний фонд 6 037 809 8 143 000 8 244 000 8 842 000 9 439 000
X спеціальний фонд 184 269 94 000 207 000 249 000 415 000
5000 Фiзична культура i спорт,
у тому числі:
2 935 612 3 876 173 4 204 500 4 316 000 4 528 000
X загальний фонд 2 872 542 3 876 173 4 204 500 4 316 000 4 528 000
X спеціальний фонд 63 070 0 0 0 0
6000 Житлово-комунальне
господарство, у тому числі:
8 727 899 8 562 400 8 580 000 9 368 000 10 109 000
X загальний фонд 7 273 551 8 422 400 8 580 000 9 368 000 10 109 000
X спеціальний фонд 1 454 348 140 000 0 0 0
7000 Економічна діяльність,
у тому числі:
10 260 158 4 370 830 780 000 640 000 660 000
X загальний фонд 567 771 621 000 780 000 640 000 660 000
X спеціальний фонд 9 692 387 3 749 830 0 0 0
8000 Інша діяльність,
у тому числі:
5 608 253 1 826 744 2 003 000 2 069 000 2 122 000
X загальний фонд 696 964 1 677 500 1 861 000 1 927 000 1 980 000
X спеціальний фонд 4 911 289 149 244 142 000 142 000 142 000
9000 Міжбюджетні трансферти,
у тому числі:
8 214 393 2 882 491 0 0 0
X загальний фонд,
у тому числі:
8 214 393 2 882 491 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
X УСЬОГО, у тому числі: 173 016 805 186 871 874 187 673 558 205 590 880 218 392 795
X загальний фонд 143 584 368 174 780 202 182 754 100 200 310 400 212 608 100
X спеціальний фонд 29 432 437 12 091 672 4 919 458 5 280 480 5 784 695
Начальник фінансового управління

Носівської міської ради

Валентина ПАЗУХА
(підпис)