Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади»

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Почесний громадянин Носівської територіальної громади — найвища відзнака Носівської територіальної громади.

Положення[ред. | ред. код]

Додаток до рішення 29 сесії міської ради VIII скликання від 16 грудня 2022 р. № 7/29/VIII

Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади»

1. Загальні положення[ред. | ред. код]

1.1. Звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» є найвищою відзнакою Носівської територіальної громади, яке присвоюється громадянам України та інших держав, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток громади, що сприяло піднесенню авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні.

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» належить виключно Носівській міській раді.

1.3. Звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» присвоюється лише один раз за життя і є довічним. Зазначене звання може присвоюватись посмертно.

1.4. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» є:

- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

- особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Носівської територіальної громади та України;

- творча діяльність, що сприяє розвитку Носівської територіальної громади, просуванню позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Званням можуть бути відзначені громадяни України та іноземці з метою морального стимулювання їх діяльності і засвідчення видатних особистих досягнень.

1.5. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина Носівської територіальної громади відбувається щорічно під час святкування Дня міста та Дня Носівської територіальної громади. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» набуває чинності з моменту його прийняття.

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади», вручається Диплом Почесного громадянина Носівської територіальної громади (додаток 1), нагрудний знак «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» (додаток 2) та посвідчення «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» (додаток 3). У випадку присвоєння звання посмертно диплом, нагрудний знак та посвідчення вручаються спадкоємцям І черги.

1.7. Диплом Почесного громадянин Носівської територіальної громади, нагрудний знак «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» вручаються міським головою чи, за його дорученням, секретарем міської ради, або одним із заступників міського голови.

1.8. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади», надається одноразова грошова винагорода у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої нормативно-правовими актами станом на 1 січня року, в якому присвоєно звання, з урахуванням податків та зборів.

1.9. У разі посмертного присвоєння одноразова грошова винагорода надається спадкоємцям І черги в рівних частинах або, за згодою, одному з них.

1.10. Почесних громадян Носівської територіальної громади записують до «Книги почесних громадян Носівської територіальної громади» в хронологічному порядку, яка ведеться в одному екземплярі та зберігається в Носівській міській раді (додаток 4).

2. Порядок висування кандидатур на звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» та присвоєння цього звання[ред. | ред. код]

2.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» належить:

 • Носівському міському голові;
 • секретарю міської ради;
 • старостам;
 • депутатським фракціям Носівської міської ради;
 • постійним комісіям міської ради;
 • юридичним особам незалежно від форми власності;
 • трудовим колективам підприємств, установ, організацій громади Носівської міської ради, їх профспілковим комітетам, зборам громадян проведених у відповідності до Статуту Носівської територіальної громади.

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» не розглядаються.

2.3. Для розгляду питань про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» протягом I півріччя поточного року подаються такі документи:

 • подання Носівській міській раді;
 • інформаційна довідка із зазначенням заслуг, біографії та короткої характеристики претендента на звання;
 • копії дипломів, грамот та інших відзнак кандидата (за наявності);
 • копія паспорта та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків кандидата;
 • фото кандидата;
 • згода на збір та обробку персональних даних кандидата;
 • копія свідоцтва про смерть (якщо звання присвоюється посмертно);
 • протокол зборів (якщо пропозиція надходить від організації та/або трудового колективу).

2.4. Одержані документи згідно резолюції скеровуються до секретаря комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської громади», який виносить їх на розгляд комісії.

3. Організація роботи комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади»[ред. | ред. код]

3.1. Для попереднього розгляду питань, пов’язаних з присвоєнням звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади», утворюється комісія з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» (далі – комісія), персональний склад якої затверджується розпорядженням Носівського міського голови.

3.2. Комісія утворюється у складі:

голова комісії – міський голова;

заступник голови комісії – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

секретар комісії – головний спеціаліст відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату міської ради;

члени комісії:

- начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату міської ради;

- начальник відділу організаційної роботи, діловодства та контролю виконавчого апарату міської ради;

- голови або представники депутатських фракцій міської ради.

3.3. Комісія:

 • розглядає пропозиції про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» по одній кандидатурі з кожної галузі, але не більше трьох кандидатур загалом на рік.
 • приймає відповідне рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади», на підставі якого міський голова вносить дане питання на розгляд пленарного засідання Носівської міської ради у II півріччі поточного року напередодні Дня міста та Дня Носівської територіальної громади.

3.4. Голова комісії здійснює керівництво роботою комісії і несе персональну відповідальність за організацію її роботи. Голова комісії у межах своєї компетенції:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

3.5. Секретар комісії:

 • готує питання на розгляд комісії;
 • веде протокол засідання комісії;
 • замовляє дипломи та нагрудні знаки з урахуванням необхідної їх кількості на момент вручення.
 • зберігає матеріали, на підставі яких присвоєно звання «Почесний громадянин Носівської громади».

3.6. Формою роботи комісії є засідання.

3.7. Засідання комісії, під час якого приймається рішення щодо визначення осіб, рекомендованих для присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади», відбувається у липні поточного року. У разі потреби, голова комісії може призначити інші засідання.

3.8. Рішення про місце й час проведення засідання комісії приймає її голова. Рішення щодо проведення засідання доводиться до відома секретаря комісії, який завчасно повідомляє членів комісії про місце й час проведення засідання комісії.

3.9. Засідання комісії вважається правомочним, якщо участь у ньому беруть не менше 2/3 від загального складу комісії.

3.10. Процедура голосування щодо визначення осіб, рекомендованих для присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади»:

3.10.1. Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу.

3.10.2. Кожен член комісії має один голос.

3.10.3. У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

3.11. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова комісії, його заступник, секретар і члени комісії.

3.12. Рішення комісії є підставою для розгляду міською радою питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади».

4. Фінансове забезпечення[ред. | ред. код]

4.1. Фінансове забезпечення видатків, пов’язаних із присвоєнням звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» здійснюється за рахунок коштів Носівської територіальної громади у межах затверджених видатків виконавчого апарату Носівської міської ради відповідно до Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов᾽язаних з діяльністю Носівської міської ради.

5. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади»[ред. | ред. код]

5.1. Звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» не може бути присвоєне тим громадянам, які були засуджені і судимість яких не погашена, або не знята в установленому законом порядку.

5.2. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин Носівської територіальної громади» вирішується на пленарному засіданні Носівської міської ради у разі вчинення особою кримінального правопорушення, за який особу засуджено, і вирок щодо якої набрав законної сили.

Секретар міської ради Альона КРАТКО

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]