Сіренко Крістіна Юріївна

Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Крістіна Сіренко у парадно-вихідній формі, 2019

Сіренко Крістіна Юріївна (народилася 12 січня 1988 в селі Мрин) – кандидат економічних наук, доцент.

Життєпис[ред. | ред. код]

Закінчила Мринську ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2005 році. У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

В 2012 році вступила до аспірантури Чернігівського державного інституту економіки і управління на спеціальність 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством”. В 2015 р. захистила дисертацію на тему „Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Мама: Сіренко Ніна Миколаївна (нар. 1966) — секретар (з 2011), в. о. голови (2017—2020) Мринської сільської ради.

Науковець[ред. | ред. код]

Автор понад 80-ти публікацій, з них: 6 – навчальні та навчально-методичні посібники; 4 – включені до науково-метричних баз Scopus та Web of Science; 6 – монографій; 7 – наукові публікації в іноземних наукових виданнях; 16 –наукові публікації включені до переліку наукових фахових видань України та 41 – тези виступів на конференціях, Круглих столах.

Наукові інтереси: державне регулювання інноваційного розвитку, сучасні аспекти розвитку фінансової системи України, фінансово-економічна діяльність підприємств, фінансова спроможність домогосподарств, управління підприємствами установ виконання покарань.

Навчальні курси, які викладає: «Економіка та управління підприємствами», «Основи охорони праці», «Національна економіка», «Страхування», «Управління правоохоронними органами», «Стратегія підприємства», «Економіка природокористування», «Капітал підприємства: формування та використання».

Є розробником освітньо-професійної програми підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

В 2021 році пройшла Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». Польща – Україна Отримала Сертифікат.

Брала участь у проєкті Міжнародної технічної допомоги ЄС «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European  Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС  «ЕРАЗМУС +», напряму «Модуль Жан Моне» (номер проекту 575275-ЕРР-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, реєстрація в Мінеконом-розвитку 22.05.2017 р., № 3613).

Член редколегії наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки», що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Посилання[ред. | ред. код]