Програма висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації на 2021—2023 роки

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Програма висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації на 2021—2023 роки

Додаток до рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 18.06.2021 р. № 151/11/VІІІ

1. Загальні положення[ред. | ред. код]

Програма розроблена з метою забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради інформаційним бюлетенем Носівської міської ради «Життя громади» та іншими друкованими засобами масової інформації.

Відкритість та прозорість влади є важливим чинником демократичного суспільства, який підвищує її авторитет, сприяє підтримці населенням рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим велике значення для місцевої влади має плідна співпраця з засобами масової інформації, що сприяє об'єктивному, своєчасному, повному інформуванню населення про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Програма розроблена на виконання:

 • Указу Президента України від 29.08.2003 року №945 «Про роботу місцевих органів виконавчої влади  щодо забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону»,
 • Указу Президента України від 24.04.2003р. № 365 «Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку території»,
 • Указу Президента України від 01.08.2002р. №683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органі влади»,
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002р. №1302 « Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»,
 • Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 18.10.2004р. №759-р «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»,

на підставі

 • Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та
 • Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

2. Мета та основні завдання програми[ред. | ред. код]

Головно метою Програми є налагодження більш активного спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з населенням територіальної громади, оперативне та повне інформування про події соціально - економічного і суспільно - політичного життя, про діяльність міської ради, міського голови, інформування населення про життя  територіальної громади, вирішення актуальних питань розвитку самоврядної території .

Чинне законодавство України передбачає, що органи державної влади та місцевого самоврядування можуть формувати замовлення на :

 • створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події в житті держави, про діяльність органів місцевого самоврядування;
 • створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування роз'яснювального характеру.

Враховуючи вищезазначене, Програма передбачає підготовку і розпорядження на території об'єднаної громади засобами масової інформації програм щодо:

 1. Висвітлення діяльності Носівської міської ради, її виконавчих органів, міського голови у друкованих засобах масової інформації;
 2. Оприлюднення офіційних документів (рішення сесій Носівської міської ради, рішень виконавчого комітету Носівської міської ради у друкованих засобах масової інформації).

3. Механізм реалізації і контролю за виконанням програми[ред. | ред. код]

Після затвердження  Програми на сесії міської ради укладається угода між Носівською міською радою як замовником з одного боку,  видавництвом чи   друкованим засобом масової інформації,  як виконавцем, з іншого.

Організаційне забезпечення виконання Програми та контроль за ходом її виконання здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних, соціальних та правових питань, благоустрою та будівництва.

4. Фінансове забезпечення програми[ред. | ред. код]

Порядок фінансування  Програми визначений Законом країни «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», у статтях 5 та 11 якого зазначено, що видатки на фінансування засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування передбачаються у місцевих бюджетах окремо. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у своїх кошторисах зобов'язані передбачити витрати на висвітлення своєї діяльності засобами масової інформації.

Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства країни здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг фінансування складає:

 • На 2021 рік - 120000 грн.;
 • На 2022 рік - 130000 грн.;
 • На 2023 рік - 140000 грн.

5. Результати реалізації програми[ред. | ред. код]

У результаті реалізації Програми створюються умови для забезпечення населення територіальної громади інформаційним продуктом про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Реалізація Програми сприятиме:

 • формуванню позитивного іміджу місцевої влади;
 • забезпеченню реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;
 • інформування населення  територіальної громади  про реалізацію регіональних програм, а також про пріоритетні напрямки розвитку громади;
 • запровадження такої цінової політики, яка не допускає соціальної напруги, враховує платоспроможність споживачів і водночас забезпечує беззбиткову роботу підприємств, які надають комунальні послуги;
 • координації роботи та забезпеченню прозорої, відкритої, стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств по забезпеченню стабільних доходів до міського бюджету від їх діяльності.

Впровадження цієї Програми сприятиме зростанню рівня довіри жителів громади до діяльності Носівської міської ради, її виконавчих органів, міського голови. А також покращить   якість  інформування жителів громади про діяльність Носівської міської ради, її виконавчих органів, міського голови.

Секретар міської ради                                                          

Альона КРАТКО

Посилання[ред. | ред. код]