Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту території Носівської міської ради на 2021-2024 роки

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту території Носівської міської ради на 2021-2024 роки

Додаток до рішення 5 позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 02.02.2021 року № 1/5/VIII

І. Загальні положення[ред. | ред. код]

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту території Носівської міської ради на 2021-2024 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ, постанов Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” (із змінами), від 15.02.1999 № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”, від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту” (із змінами), від 06.03.2002 № 264 “Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах”, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України (із змінами), затверджених наказом МНС України від 03.12.2001 № 272 і зареєстрованих в Мін’юсті від 01.02.2002 за № 95/6383, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України № 779 від 26.09.2018 р. «Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру».

Програмою передбачено проведення заходів по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожують життю та здоров’ю населення та створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з метою екстреного використання його у разі виникнення надзвичайних ситуацій (відповідно до Номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву Носівської міської ради для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), розвиток системи оповіщення і зв’язку, удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, розвиток і вдосконалення рятувальних сил на водних об’єктах, проведення роз’яснювально-пропагандистської роботи серед населення.

З прийняттям Програми буде здійснено:

 • організація своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт щодо недопущення тяжких наслідків, що загрожують життю і здоров’ю населення, спрямованих на ліквідацію виникнення надзвичайних ситуацій ;
 • придбання будівельних матеріалів, необхідних для надання термінової допомоги постраждалому населенню для ремонту будівель та споруд у зонах масштабних надзвичайних ситуацій;
 • придбання пального для оперативного забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних формувань, державних і комунальних служб, залучених до локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій (катастрофічне затоплення, повені, зсуви, руйнівні наслідки несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування житлових та виробничих будівель і споруд, пожежі та ін.);
 • придбання обладнання для надання термінової допомоги населенню, першочергового життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій та осіб, які залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій та здійснення рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт;
 • розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту території Носівської міської ради;
 • забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та хімічного захисту;
 • удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;
 • організаційні та спеціальні заходи щодо своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт та недопущення тяжких наслідків, що загрожують життю і здоров’ю населення, спрямованих на ліквідацію та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • облаштування місць, заборонених для купання, відповідними попереджувальними знаками;
 • удосконалення системи зв’язку та оповіщення щодо надзвичайних ситуацій та нещасних випадків;
 • виготовлення та розповсюдження наочних матеріалів, посібників з питання безпеки життєдіяльності населення;
 • організаційні та спеціальні заходи щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб та гострої респіраторної хвороби.

II. Мета програми[ред. | ред. код]

Метою прийняття Програми є захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, створення та вдосконалення безпечних умов для користування водними об’єктами, розвиток і вдосконалення рятувальних сил на водних об’єктах, проведення роз’яснювально-пропагандистської роботи серед населення.

III. Механізм реалізації і контролю за виконанням програми[ред. | ред. код]

Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації визначені ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на території області, та відпрацьовані відповідні Плани реагування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства та благоустрою (спеціаліст на якого покладені обов’язки з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення).

Виконання Програми покладається на Носівську міську раду через відділ житлово-комунального господарства та благоустрою (спеціаліст на якого покладені обов’язки з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення) та одержувача коштів, балансоутримувача димової труби КП “Носівські теплові мережі”.

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою (спеціаліст на якого покладені обов’язки з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення) має забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів Програми та ефективне і цільове використання коштів.

Стан виконання Програми (за підсумками року) розглядається на засіданні міської комісії . Практична реалізація завдань, які визначені в проекті розпорядження, будуть досягатися шляхом фінансування Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту території Носівської міської ради на 2021-2024 роки з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Строк виконання Програми 2021-2024 роки.

IV. Фінансове забезпечення програми[ред. | ред. код]

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим, кошти підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела.

V. Управління і контроль за реалізацією програми[ред. | ред. код]

Основними напрямками реалізації Програми є:

 • здійснення організаційних та спеціальних заходів, організація своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт щодо недопущення тяжких наслідків, що загрожують життю і здоров'ю населення, спрямованих на ліквідацію та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення та поповнення місцевого матеріального резерву;
 • розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту;
 • удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;
 • проведення роз’яснювально-пропагандистської роботи серед населення.

Виконання цих завдань покладається на відділ житлово-комунального господарства та благоустрою (спеціаліст на якого покладені обов’язки з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення), РС ДСНС України в Чернігівській області та керівників потенційно небезпечних об’єктів.

VI. Очікувані результати від реалізації програми[ред. | ред. код]

Виконання Програми дасть змогу:

 • недопущення тяжких наслідків, що загрожують життю і здоров’ю населення, шляхом ліквідації виникнення надзвичайних ситуацій ;
 • поповнити і використовувати місцевий матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
 • провести модернізацію пункту управління начальника цивільного захисту району;
 • створити локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, локальні системи оповіщення населення в зонах можливого враження та персоналу таких об’єктів у разі виникнення аварій;
 • здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних і хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення;
 • підвищити ефективність заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та загибелі людей на водних об’єктах;
 • підвищити якість та ефективність роз’яснювально-пропагандистської роботи серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності;
 • підвищити ефективність заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби;
 • підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Секретар міської ради Альона Кратко

Додаток 1[ред. | ред. код]

                                                                         Додаток 1 до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту території Носівської міської ради на 2021-2024 роки

Заходи для реалізації програми

 • Надання термінової допомоги населенню для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
 • Оперативне забезпечення аварійно-рятувальних формувань, залучених на локалізацію та ліквідацію надзвичайних ситуацій.
 • Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій.
 • Оперативне вжиття заходів з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб та гострої респіраторної хвороби.
 • Заходи щодо недопущення тяжких наслідків, що загрожують життю та здоров’ю населення (демонтаж димової труби, яка знаходиться в аварійному стані на території котельні КП «Носівські теплові мережі» за дресою: м. Носівка вул.Вокзальна , 2) — Міська рада (виконавчий апарат) через одержувача коштів, балансоутримувача димової труби КП «Носівські теплові мережі» 180 тис. грн

Разом за програмою 1 млн грн, в т. ч. по 250 тис. грн щороку

Джерело[ред. | ред. код]